Sprog

Mål

At give børnene sproglige kompetencer, så de kan klare sig bedst muligt alene og i fællesskabet med andre.

Delmål

 • Erhverve viden og færdigheder.
 • Skabe sociale relationer.
 • Bedre og mere nuanceret forståelse for omverdenen.
 • Udvikle sproget fra kun at omfatte det konkrete til også at omfatte det abstrakte.

Eksempler på hvordan

Højtlæsning:

 • Rim og remser.
 • I små og større grupper
 • Tilpasse niveau og form efter antal, alder og udviklingstrin                                       

Samtale:

 • Fortælle og lytte til historier fra hinanden.
 • I alle situationer/aktiviteter og sætte ord på alt hele tiden (eks. samling, aktiviteter, ture).
 • Konkrete og abstrakte situationer (fortælle om oplevelser, ting, følelser/konflikter og sammenhænge).
 • Hvad hedder vi, hvor bor vi, hvor gamle er vi?
 • Udveksle meninger og måder at opfatte tingene på.

Musik:

 • Nye og kendte sange.
 • Rimesange.
 • Sange med bevægelse og fagter til.
 • Rytme: Musik, hvor rytmen øves med instrumenter/ ved at klappe.
 • Ordlege. 

Gøremål hver dag:

 • Dække bord – tælle madkasser og kopper
 • Tælle, hvor mange børn vi er.
 • I garderoben: Hvordan/ hvad skal på først/sidst, inderst/yderst.
 • Hvad møder vi på vores ture, og hvordan hænger det sammen.
 • Hvad betyder forskellige ord/vejskilte o.lign.
 • Mime og forklare situationerne bagefter.
 • Snakke om spil, bøger, oplevelser, film og tv udsendelser.