Sociale kompetencer

Mål

 • At børnene bliver bedre til at aflæse situationer, andres ansigts- og kropsudtryk (empati) og kan handle derudfra.
 • At udvikle børnenes selvværd, så de føler sig respekteret for det, de er.
 • At styrke børnene i at danne og vedligeholde venskaber.
 • At lære børnene at have respekt for hinanden – også for det, der er forskelligt fra dem selv.

Delmål

 • Lære demokratiske, acceptable værdier for samvær med andre.
 • Føle og udtrykke empati og respekt for andre.
 • Etablere, udvikle og fastholde fællesskaber med andre.

Eksempler på hvordan

I konflikter:

 • Være gode rollemodeller og vise konstruktive måder at løse en konflikt på. Eksempelvis: ”Se på ham, hvad tror du, han føler/tænker?” ”Du må hjælpe med at trøste.” ”Prøv at høre, hvad han siger?”
 • Altid rose den positive adfærd.
 • Respektere barnets følelser. Eks. Det er OK at savne far/mor, at blive vred eller ked af det og at være uenige.

I leg:

 • Bryde mindst muligt ind i gode lege, og sørge for gode omgivelser hertil, eks. plads, ro og tid.
 • Respektere at børnene siger til og fra i legen.
 • Signalere, at vi tror på barnet og opmuntre til aktiv deltagelse i rollelege.
 • Opfordre til leg hos hinanden (privat).

I samlinger:

 • Vente på tur til at bestemme, få hjælp, ønske, stå forrest/ sidde bedst, fortælle osv.
 • Alting går hurtigere/fungerer bedre, hvis de hjælper hinanden eks. oprydning, lave opgaver, bygge hule/sandslot/kuglebane, i garderoben.
 • Fortælle og lytte til hinanden.
 • Lave forskellige fælleslege, hvor både den enkelte og fællesskabet er i centrum (f.eks. ”Kimsleg” og ”Hund, der er en, der har taget dit kødben”)
 • Opdeling i store og små grupper, hvor der tages hensyn til konstruktive venskaber, f.eks. naturdage og skolegruppe.
 • Øvelser i at turde gå aktivt ind i kendte og ukendte situationer/aktiviteter/sammenhænge.