Sociale kompetencer

Mål

 • At børnene bliver bedre til at aflæse situationer, andres ansigts- og kropsudtryk (empati) og kan handle derudfra.
 • At udvikle børnenes selvværd, så de føler sig respekteret for det, de er.
 • At styrke børnene i at danne og vedligeholde venskaber.
 • At lære børnene at have respekt for hinanden – også for det, der er forskelligt fra dem selv.

Delmål

 • Lære demokratiske, acceptable værdier for samvær med andre.
 • Føle og udtrykke empati og respekt for andre.
 • Etablere, udvikle og fastholde fællesskaber med andre.

Eksempler på hvordan

Konflikter

De voksne skal:

 • være gode rollemodeller og vise konstruktive måder at løse en konflikt på. F.eks. ”Se på ham, hvad tror du, han føler/tænker?”, ”Du må hjælpe med at trøste.” og ”Prøv at høre, hvad han siger?”.
 • altid rose den positive adfærd.
 • respektere barnets følelser. Det er f.eks. OK at savne far/mor, blive vred eller ked af det og være uenige.

Leg

De voksne skal:

 • bryde mindst muligt ind i gode lege og sørge for gode omgivelser hertil, f.eks. plads, ro og tid.
 • respektere, at børnene siger til og fra i legen.
 • signalere, at vi tror på barnet, og opmuntre til aktiv deltagelse i rollelege.
 • opfordre til leg hos hinanden (privat).

I samlinger

Børnene skal:

 • vente på tur til at bestemme, få hjælp, ønske, stå forrest, sidde bedst, fortælle osv.
 • forstå, at alting går hurtigere og fungerer bedre, hvis de hjælper hinanden, f.eks. i garderoben og med at rydde op, lave opgaver, bygge hule/sandslot/kuglebane.
 • fortælle og lytte til hinanden.
 • lave forskellige fælleslege, hvor både den enkelte og fællesskabet er i centrum (f.eks. ”Kimsleg” og ”Hund, der er en, der har taget dit kødben”).
 • opdeles i store og små grupper, hvor der tages hensyn til konstruktive venskaber, f.eks. naturdage og skolegruppe.
 • øve sig i at turde gå aktivt ind i kendte og ukendte situationer/aktiviteter/sammenhænge.