Personlige kompetencer

Mål

De voksne skal:

  • give børnene selvværd og selvtillid.
  • gøre børnene selvstændige, kompetente og modige til at møde verden omkring dem.
  • give børnene en forståelse for og accept af egne og andres følelser.

Delmål

  • Barnet får en fornemmelse for at være en værdifuld deltager i fællesskabet.
  • Barnet tør være sig selv og stå ved det.
  • Barnet er bevidst om og stolt over egne værdier.
  • Barnet udvikler fantasi og kreativitet. 

Daglige opgaver

  • Vi giver daglige pligter på skift – overskuelige opgaver – og giver ros, så barnet får en fornemmelse af at være en værdifuld og nødvendig del af vores fællesskab.
  • Vi sørger for, at børnene prøver kræfter med forskellige opgaver for at blive bevidst på egne værdier (f.eks. skrælle gulerødder, tegne, spille musik, optræde, klatre, løbe, sy og forskellige former for sport).
  • Vi laver øvelser i selv at løse konflikter og udvikle forskellige måder hertil afhængig af situationen.