Personlige kompetencer

Mål

  • Give børnene selvværd og selvtillid.
  • Gøre børnene selvstændige, kompetente og modige til at møde verden omkring dem.
  • Give børnene en forståelse for og accept af egne og andres følelser.

Delmål

  • Barnet får en fornemmelse for at være en værdifuld deltager i fællesskabet.
  • Barnet tør være sig selv og stå ved det.
  • Barnet er bevidst om og stolt over egne værdier.
  • Udvikle fantasi og kreativitet. 

Daglige opgaver

  • Daglige pligter på skift – overskuelige opgaver – giver ros, og barnet får en fornemmelse af at være en værdifuld og nødvendig del af vores fællesskab.
  • Prøve kræfter med forskellige opgaver for at blive bevidst på egne værdier (eks. skrælle gulerødder, tegne, spille musik, optræde, klatre, løbe, sy, forskellige former for sport).
  • Øvelser i selv at løse konflikter og udvikle forskellige måder hertil afhængig af situationen.