Natur og naturfænomener

Mål

Vi vil lære børnene at færdes i, respektere og passe på naturen.

Delmål

 • Udeliv skal blive en naturlig del af børnenes hverdag.
 • Børnene skal lære at bruge og glædes ved den natur, der omgiver dem.
 • Børnene får motion og fysiske udfoldelser.
 • Børnene skal lære, hvordan vi passer på miljøet.

Eksempler på hvordan

På ture

 • Vi undersøger og undres (hvad er under barken, se på forskellige smådyr og planter, muldvarpeskud, fuglereder osv.).
 • Vi plukker blomster uden at ødelægge planten.
 • Vi ser muligheder i naturen, som ikke ødelægger noget (f.eks. naturdagene).
 • Vi værner om både dyr og planter.
 • Vi lærer at færdes sikkert i trafikken.

Dagligt udeliv

 • Vi oplever forskellige slags vejr og vind.
 • Vi oplever forskelle i de fire årstider.
 • Vi følger forandringer i den kendte natur.
 • Vi smager og tilbereder bær og frugter.
 • Vi laver bål, som vi bruger til hygge og bålmad.

Miljø

 • Vi lærer ikke at smide affald rundt omkring, men samle det sammen og smide det i affaldskurve.
 • Vi lærer om genbrug; vi sorterer dagligt affald og papiraffald.
 • Vi begrænser vores forbrug af vand og sæbe.
 • Vi slukker lyset efter os.