Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål

Vi vil lære børnene at udtrykke sig på forskellige måder for derigennem at udvikle deres fantasi, kreativitet og musikalske evner.

Delmål

  • Børnene prøver forskellige udtryksformer af på sig selv og sammen med andre og får en mere varieret opfattelse af dem selv og deres omverden.
  • Børnene udvikler rytmesans.

Eksempler på hvordan

  • Vi klipper, klistrer og tegner/maler på forskellige materialer.
  • Vi læser/synger/udtaler forskellige ord og tekster (f.eks. rim/remser, sange, korte og lange historier og billedbøger/fotografier).
  • Vi holder samlingsstund; forskellige oplevelser af og fortællinger om samme situation.
  • Vi klapper, slår og spiller rytmer (f.eks. navne, rim og remser og vendinger).
  • Vi prøver alternativer til rutiner og vaner.
  • Vi hører/laver musik.
  • Vi laver teater/udklædning og ser teater uden for institutionen.
  • Vi prøver mange materialetyper (ler/modellervoks, vand, smat, sten osv.)