Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål

 • Vi vil lære børnene at udtrykke sig på forskellige måder, for der igennem at udvikle deres fantasi, kreativitet og musiske evner.

Delmål

 • Børnene prøver forskellige udtryksformer af på sig selv og sammen med andre og får en mere varieret opfattelse af sig selv og deres omverden.
 • Udvikle rytmesans.

Eksempler på hvordan

 • Klippe, klistre og tegne/male på forskellige materialer.
 • Læse/synge/udtale forskellige ord og tekster (eks. rim/remser, sange, korte og lange historier, billedbøger/fotografier).
 • Samlingsstund: forskellige oplevelser af og fortællinger om samme situation.
 • Klappe, slå og spille rytmer (navne, rim og remser og vendinger).
 • Prøve alternativer til rutiner og vaner.
 • Musik.
 • Teater/udklædning (selv lave og opleve andre udenfor institutionen)
 • Prøve mange materialetyper (ler/modellervoks, vand, smat, sten osv.)