Pædagogiske læreplaner

Pr. 1. august 2004 er der indført krav om pædagogiske læreplaner på 6 kompetenceområder i alle 0 – 6 års dagtilbud.

I alt vores arbejde tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, så aktiviteterne med de rammer, vi nu har, er tilpasset barnets/børnegruppens muligheder og behov. Vores succeskriterier for den pædagogiske praksis er, at børnene glæder sig til de forskellige tilbud, at de voksne er engagerede og aktive, og at de forstår at tilpasse aktiviteterne, så de passer specifikt til vores børnegruppe. Der skal ske en så optimal udvikling som muligt med vores børn på de 6 områder.

Her kan du hente afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-2014

Sociale kompetencer

Mål

 • At børnene bliver bedre til at aflæse situationer, andres ansigts- og kropsudtryk (empati) og kan handle derudfra.
 • At udvikle børnenes selvværd, så de føler sig respekteret for det, de er.
 • At styrke børnene i at danne og vedligeholde venskaber.
 • At lære børnene at have respekt for hinanden – også for det, der er forskelligt fra dem selv.

Delmål

 • Lære demokratiske, acceptable værdier for samvær med andre.
 • Føle og udtrykke empati og respekt for andre.
 • Etablere, udvikle og fastholde fællesskaber med andre.

Eksempler på hvordan

I konflikter:

 • Være gode rollemodeller og vise konstruktive måder at løse en konflikt på. Eksempelvis: ”Se på ham, hvad tror du, han føler/tænker?” ”Du må hjælpe med at trøste.” ”Prøv at høre, hvad han siger?”
 • Altid rose den positive adfærd.
 • Respektere barnets følelser. Eks. Det er OK at savne far/mor, at blive vred eller ked af det og at være uenige.

I leg:

 • Bryde mindst muligt ind i gode lege, og sørge for gode omgivelser hertil, eks. plads, ro og tid.
 • Respektere at børnene siger til og fra i legen.
 • Signalere, at vi tror på barnet og opmuntre til aktiv deltagelse i rollelege.
 • Opfordre til leg hos hinanden (privat).

I samlinger:

 • Vente på tur til at bestemme, få hjælp, ønske, stå forrest/ sidde bedst, fortælle osv.
 • Alting går hurtigere/fungerer bedre, hvis de hjælper hinanden eks. oprydning, lave opgaver, bygge hule/sandslot/kuglebane, i garderoben.
 • Fortælle og lytte til hinanden.
 • Lave forskellige fælleslege, hvor både den enkelte og fællesskabet er i centrum (f.eks. ”Kimsleg” og ”Hund, der er en, der har taget dit kødben”)
 • Opdeling i store og små grupper, hvor der tages hensyn til konstruktive venskaber, f.eks. naturdage og skolegruppe.
 • Øvelser i at turde gå aktivt ind i kendte og ukendte situationer/aktiviteter/sammenhænge.
Sprog

Mål

At give børnene sproglige kompetencer, så de kan klare sig bedst muligt alene og i fællesskabet med andre.

Delmål

 • Erhverve viden og færdigheder.
 • Skabe sociale relationer.
 • Bedre og mere nuanceret forståelse for omverdenen.
 • Udvikle sproget fra kun at omfatte det konkrete til også at omfatte det abstrakte.

Eksempler på hvordan

Højtlæsning:

 • Rim og remser.
 • I små og større grupper
 • Tilpasse niveau og form efter antal, alder og udviklingstrin                                       

Samtale:

 • Fortælle og lytte til historier fra hinanden.
 • I alle situationer/aktiviteter og sætte ord på alt hele tiden (eks. samling, aktiviteter, ture).
 • Konkrete og abstrakte situationer (fortælle om oplevelser, ting, følelser/konflikter og sammenhænge).
 • Hvad hedder vi, hvor bor vi, hvor gamle er vi?
 • Udveksle meninger og måder at opfatte tingene på.

Musik:

 • Nye og kendte sange.
 • Rimesange.
 • Sange med bevægelse og fagter til.
 • Rytme: Musik, hvor rytmen øves med instrumenter/ ved at klappe.
 • Ordlege. 

Gøremål hver dag:

 • Dække bord – tælle madkasser og kopper
 • Tælle, hvor mange børn vi er.
 • I garderoben: Hvordan/ hvad skal på først/sidst, inderst/yderst.
 • Hvad møder vi på vores ture, og hvordan hænger det sammen.
 • Hvad betyder forskellige ord/vejskilte o.lign.
 • Mime og forklare situationerne bagefter.
 • Snakke om spil, bøger, oplevelser, film og tv udsendelser.
Personlige kompetencer

Mål

 • Give børnene selvværd og selvtillid.
 • Gøre børnene selvstændige, kompetente og modige til at møde verden omkring dem.
 • Give børnene en forståelse for og accept af egne og andres følelser.

Delmål

 • Barnet får en fornemmelse for at være en værdifuld deltager i fællesskabet.
 • Barnet tør være sig selv og stå ved det.
 • Barnet er bevidst om og stolt over egne værdier.
 • Udvikle fantasi og kreativitet. 

Daglige opgaver

 • Daglige pligter på skift – overskuelige opgaver – giver ros, og barnet får en fornemmelse af at være en værdifuld og nødvendig del af vores fællesskab.
 • Prøve kræfter med forskellige opgaver for at blive bevidst på egne værdier (eks. skrælle gulerødder, tegne, spille musik, optræde, klatre, løbe, sy, forskellige former for sport).
 • Øvelser i selv at løse konflikter og udvikle forskellige måder hertil afhængig af situationen.
Natur og naturfænomener

Mål

 • Vi vil lære børnene at færdes i, respektere og passe på naturen.

Delmål

 • Udeliv skal blive en naturlig del af børnenes hverdag.
 • Børnene skal lære at bruge og glædes ved den natur, der omgiver dem.
 • Børnene får motion og fysiske udfoldelser.
 • Børnene skal lære, hvordan vi passer på miljøet.

Eksempler på hvordan

På ture:                               

 • Undersøge og undres (hvad er under barken, se på forskellige smådyr og planter, muldvarpeskud, fuglereder osv.)
 • Plukke blomster uden at ødelægge planten.
 • Se muligheder i naturen, som ikke ødelægger noget (F.eks. naturdagene) Værne om både dyr og planter.
 • Lære at færdes sikkert i trafikken.

Dagligt udeliv:                      

 • Opleve forskellige slags vejr og vind.
 • Opleve forskelle i de 4 årstider.
 • Følge forandringer i den kendte natur.
 • Smage og tilberede bær og frugter.
 • Opbygge bål – hygge og lave bålmad.

Miljø:                                  

 • Ikke smide affald rundt omkring, samle sammen og smide i affaldskurve.
 • Genbrug: Sortere dagligt affald og papiraffald.
 • Begrænse brug af vand og sæbe.
 • Slukke lys efter sig.
Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål

 • Vi vil lære børnene at udtrykke sig på forskellige måder, for der igennem at udvikle deres fantasi, kreativitet og musiske evner.

Delmål

 • Børnene prøver forskellige udtryksformer af på sig selv og sammen med andre og får en mere varieret opfattelse af sig selv og deres omverden.
 • Udvikle rytmesans.

Eksempler på hvordan

 • Klippe, klistre og tegne/male på forskellige materialer.
 • Læse/synge/udtale forskellige ord og tekster (eks. rim/remser, sange, korte og lange historier, billedbøger/fotografier).
 • Samlingsstund: forskellige oplevelser af og fortællinger om samme situation.
 • Klappe, slå og spille rytmer (navne, rim og remser og vendinger).
 • Prøve alternativer til rutiner og vaner.
 • Musik.
 • Teater/udklædning (selv lave og opleve andre udenfor institutionen)
 • Prøve mange materialetyper (ler/modellervoks, vand, smat, sten osv.)
Krop og bevægelse

Mål

 • Vi vil lade børnene lære og opleve en del af verden gennem deres krop, som er et stort sansesystem.
 • De skal lære om fysisk sundhed og dagligt opleve glæden ved at bevæge sig ude og inde (motion).

Delmål

 • Få kropsbevidsthed.
 • Udvikle grov- og finmotoriske færdigheder.
 • Motion og bevægelse.
 • Styrke andre kompetencer afhængige af den specifikke aktivitet (ex. sprogligt og socialt).
 • Erhverve grundlæggende viden om sund kost (sundt/usundt)

Eksempler på hvordan

På stuen:

 • Øve i at hælde mælk/vand op i deres kopper, klippe, sætte perler på snor/perlebræt, tegne og male på stort og småt, bygge med Lego og andre former for byggeleg, lave kuglebane, bygge huler osv.

Musikaktivitet:

 • Hoppe, kravle, danse, lave rytmik, sange med bevægelse, spille på instrumenter.

Svømning:     

 • Leg og bevægelse i vandet.
 • Træning i omklædning.

  I  garderobe og på hoppemadras:

 • Tage tøj/sko af og på,tumlelave kolbøtter og andet på madrassen, hoppe på trampolin, stå på stylter, kravle igennem ringe, dreje i snurretoppen.

På legepladsen:

 • Klatre, rutsche, gynge, cykle, løbe, balance- og klatreøvelser, spille bold, sandkasselege.

På ture:         

 • Naturdage, gå og løbe i forskellige slags terræn/tempi og på forskellige måder, andre fysiske udfoldelser og opleve kroppens reaktion derpå.