Børnemiljøvurdering

Børnemiljøvurdering - fysisk

 • Motion
 • Frisk luft
 • Lys
 • Gode udemuligheder med optimal udnyttelse
 • Enkel indretning inde (møblering, små kroge, ophæng i loft)
 • Indretning ude og inde til vild leg/stille leg
 • Indretning efter aktuelle behov 
 • God håndhygiejne
 • God rengøring overalt (især toiletter, husk børnene på at få trukket ud)
 • God og alternativ udnyttelse af gangareal, især i vinterhalvår
 • Sikkerhed inde og ude
 • God oprydning inde og ude
 • Gode og spændende læringsmaterialer (selvgjorte og købte)
 • Indbydende indgange (ex blomsterkrukker), der signalerer velkommen og her er rart, hjemligt og indbydende at være.
 • Gode møbler

Børnemiljøvurdering – psykisk

 • Opmærksomme, anerkendende, glade og nærværende voksne
 • Tydelige voksne, der tager ansvar for / fra børnene
 • Engagerede voksne med humor
 • Stopper mobberi
 • Hver barn med familie modtages og siges farvel til hver dag på en personlig og positiv måde, der passer til lige netop dem (ex. nævne børn/forældre ved navn, vinke, fortælle historier), så alle føler sig accepteret for det, de er
 • Hvert et barn skal føle sig set og hørt hver dag
 • Lære børnene at sige fra overfor de andre børn på en ”pæn” måde
 • Lære børnene at give plads og tage hensyn til de andre, hjælpe og være opmærksomme overfor hinanden
 • De voksne husker at give ros og anerkendelse
 • Minimere støj ved hjælp af pædagogiske tiltag
 • Forudsigelig dagsrytme med plads til ”skøre” ideer
 • Hjælpe børnene med at danne og vedligeholde venskaber
 • Skabe et læringsmættet miljø

Børnemiljø – æstetisk

 • Skabe læringsmættet miljø
 • Indretning og udsmykning skal give mening for den aktuelle børnegruppe. 
 • Får vist muligheder for aktiviteter, ideer: pigedag, drengedag, dukkedag, rulleskøjtedag, cykeldag, ture for store/små, drenge/piger osv.