Børn med særlige behov

I Børnehaven Glentevej er vi tilrettelagt efter, at vi også har børn med specielle behov.

Vores struktur er tilrettelagt efter, at vi også har børn med specielle behov (jf. afsnit om pædagogiske værdier).

Hverdagen er bygget op over faste rammer og med en forudsigelig struktur, så børn, der på en eller anden måde har det svært, kan finde ro og rum til leg og koncentration, hvilket for i øvrigt alle børn kan have udbytte af.

Vi deler børn op i mindre grupper - så meget som det er muligt i forhold til personalenormeringen - hvilket fremmer nærheden og omsorgen for det enkelte barn.

Vi lægger meget vægt på oplevelser, hvor gentagne og nye indtryk af verden omkring os bliver visualiseret og sprogligt formuleret.

Vi bruger meget ros og anerkendelse overfor det enkelte barn, samtidig med at vi viser os som troværdige og gode voksne rollemodeller.

Vi vil være lydhøre og nærværende overfor forældrene også ved at give dem accept og anerkendelse. Dette opbygger den gensidige tillid, der er så vigtig, når vi i fællesskab skal snakke om, hvordan vi hjælper netop deres familie og barn bedst.

Vi samarbejder med og formidler kontakt til eksterne samarbejdspartnere (talepædagog, PPR, sundhedsplejen, familierådgiver o.lign.) både i det fælles samarbejde med familien og anonymt for forældrene, hvis de kan bruge et af disse tilbud.

Fra januar 2007 – januar 2010 har vi været med i ”Projekt Ressourcepædagog” (søgt gennem Familiestyrelsen) sammen med 4 andre institutioner i Randers.

Projektets formål var, at vi i en afgrænset periode(ud fra den relations- og ressourceorienterede pædagogik) kan give tidlig hjælp til børn, som på en eller anden måde har behov, bl.a. ved at fokusere på vore egne relationer til børnene. Denne indsats skal gerne give børnene den ekstra opmærksomhed og styrke til, at de kommer til at trives bedre i den store gruppe. Ressourcepædagogen varetager i projektperioden også undervisning af vore tosprogede børn med timer, vi i forvejen var tildelt til dette.