Forældrebestyrelsen

Da vi er en selvejende institution, er vores bestyrelse vores øverste organ. Derfor er der hos os ikke langt fra bestyrelsesbeslutning til handling.

Vores bestyrelse består af 3 forældrerepræsentanter, 1 medarbejderrepræsentant, lederen og 1 medlem udefra.

Der er valg til til bestyrelsen ved vores forældremøde i efteråret.