Personalet

Vi har fast om ugen:

  • ca. 47 pædagogtimer pr. stue ved fuldt børnetal.
  • ca. 35 timer pædagogmedhjælpertimer pr. stue (vi har 2 fastansatte medhjælpere og 1 studerende fra seminariet).
  • 8 timer til rengøring.
  • 34 timer til lederen, som både arbejder hos børnene og på kontoret, og som altid er i huset.

Periodevis har vi derudover praktikanter og forskellige former for aktivering tilknyttet børnehaven. Dette betyder, at der i den ekstra hjælp vi får her er udskiftning af personale ca. hvert halve år. Men fordelene er større end ulemperne ved at have korttidsansatte som supplement til fastansatte.

Vi får løbende tilført midler til børn med særlige behov og inklusion. Denne tildeling justeres ca. hvert andet/tredje år.