Kontakt

I foråret 2015 blev der i alle institutioner indført "børneintra".

"Børneintra" indebærer, at I som forældre hver dag skal tjekke jeres barn ind om morgenen og ud om eftermiddagen. Ligeledes skal I via børneintra sende beskeder til os om bl.a. sygdom/fridage, hvornår dit/jeres barn bliver hentet og af hvem. Vi kan også give jer beskeder ang. jeres barn, men vores børneintra vil ikke erstatte den vigtige daglige dialog. 

Vi kan kontaktes på tlf.nr. 89 15 97 55.

Hvis jeres barn har fri, er syg eller I vil give os en kort besked, kan I også give det direkte pr. sms til stuen (tlf. er altid på lydløs, når vi er hjemme) eller ring på overnævnte nummer og giv beskeden til den, der tager telefonen, og vi sørger for, at beskeden kommer videre.

Stuernes telefonnumre

Stuerne har hver en mobiltelefon, som de kan kontaktes på, når de er på ture ud af huset:

Sommerfuglene:

    60 67 30 70

Brumbasserne:

    60 67 30 80

Græshopper:

    60 67 30 90

Du kan også sende en mail glentevej@randers.dk.